GBS Nieruchomości Sp. z o.o. powstała w maju 2014 r.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (GBS Bank). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.427.600 zł. Głównym majątkiem Spółki są nieruchomości usługowo – biurowe, w których zlokalizowane są placówki GBS Banku, a także inne zewnętrzne podmioty poza bankowe. Od początku swojej działalności Spółka zajmuje się administrowaniem w/w nieruchomościami, ich wynajmem jak również przeprowadzaniem modernizacji, remontów i konserwacji. Ponadto Spółka zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomości.

gbs nieruchomosci

Zapraszamy do kontaku

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Jesteśmy spółką banku